เทศบาลเมืองปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา : www.pakchongcity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


อบรมโครงการพัฒนาฐานข้อมูลชุมชนในเขตเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2561


                      เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2560 ณ หอประชุมมูลนิธิสว่างวิชชาธรรมสถานปากช่อง นายประภัทร์  โรจนมงคลกุล รองนายกเทศมนตรีเมืองปากช่อง ประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการพัฒนาฐานข้อมูลชุมชนในเขตเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2561 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลเมืองปากช่อง ที่ให้เกียรติมาร่วมเปิดการอบรม ในการอบรมครั้งนี้ เพื่อเป็นการฝึก โดยชี้แจงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน เป็นการส่งเสริมหลักการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชน  ตลอดจนสามารถยกระดับคุณภาพการติดตาม การประเมินผลแผนพัฒนาพัฒนาเทศบาลให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยวิทยากรจากสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปากช่อง