เทศบาลเมืองปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา : www.pakchongcity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


ต้อนรับคณะทัศนศึกษาดูงานเทศบาลตำบลเชียงเครือ


                    เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองปากช่อง นายคมกฤษณ์  ลิ้มปัญญาเลิศ นายกเทศมนตรีเมืองปากช่อง ได้มอบหมายให้นายจเร  บ่ายเจริญ รองปลัดเทศบาลเมืองปากช่อง ต้อนรับคณะทัศนศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลเชียงเครือ จังหวัดสกลนคร ที่มาศึกษาดูงานด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อพัฒนาความรู้ ทัศนคติ แนวคิด ในการปรับใช้ในการปฏิบัติงานพัฒนาท้องถิ่น