เทศบาลเมืองปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา : www.pakchongcity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


เทศบาลเมืองปากช่องดำเนินการโครงการพยุงธรรม ค้ำไทย ถวายองค์ราชินีและโครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน


                เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 ณ สนามกีฬาเทศบาลเมืองปากช่อง เมื่อเวลา 10.00 น. เทศบาลเมืองปากช่องได้ดำเนินการโครงการพยุงธรรม ค้ำไทย ถวายองค์ราชินี และเวลา 14.00 น.ได้ดำเนินการโครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน โดยคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างเทศบาลเมืองปากช่อง ร่วมใจกันปลูกกล้าไม้ เพื่อเป็นการถวายพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร