เทศบาลเมืองปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา : www.pakchongcity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


ประชุมสภาเทศบาลเมืองปากช่อง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2560


                   เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองปากช่อง ได้จัดการประชุมสภาเทศบาลเมืองปากช่อง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2560 เพื่อดำเนินการเสนอญัตติเรื่องอนุมัติผ่านการประชุมสภาเทศบาล ในด้านการบริหารราชการ เกิดประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ ประสิทธิภาพและความคุ้มค่าเชิงภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเภทความซื่อสัตย์ และความโปร่งใสในการบริหารราชการ