เทศบาลเมืองปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา : www.pakchongcity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


ตรวจประเมินร้านอาหาร


                    เทศบาลเมืองปากช่อง สาธารณสุขอำเภอปากช่อง และชมรมร้านอาหาร ได้ออกประเมินร้านอาหารในเขตเทศบาลเมืองปากช่อง เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค ร้านอาหารจึงต้องจัดการปรับปรุง และดูแลร้านอาหารให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลอาหาร ซึ่งมีข้อกำหนดพื้นฐาน