เทศบาลเมืองปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา : www.pakchongcity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


ศูนย์บริการสาธารณสุขใกล้บ้านใกล้ใจและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าเทศบาลเมืองปากช่อง


                เทศบาลเมืองปากช่องได้ดำเนินการโครงการศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองปากช่องใกล้บ้านใกล้ใจและโครงการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าเทศบาลเมืองปากช่อง ประจำปี 2560 ณ วัดในเขตเทศบาลเมืองปากช่อง โดยบริการตรวจรักษาโรคทั่วไป เยี่ยมบ้านกรณีเร่งด่วน ตรวจร่ายกายพระภิกษุ สามเณร รับเรื่่องร้องเรียนด้านสาธารณสุข ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ทำหมันสัตว์ควบคุมทั้งเพศผู้เพศเมีย ฉีดยาถ่ายพยาธิภายในภายนอก และบริการด้านสุขภาพสัตว์