เทศบาลเมืองปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา : www.pakchongcity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพสำหรับแกนนำในการพ่นหมอกควันฯ


                    เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560 ณ ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลง 9.4 ปากช่อง เทศบาลเมืองปากช่องได้จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพสำหรับแกนนำในการพ่นหมอกควันอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อกำจัดยุงลาย ในชุมชนเขตเทศบาลเมืองปากช่อง ประจำปี 2560 โดยนายประภัทร์  โรจนมงคลกุล รองนายกเทศมนตรีเมืองปากช่อง มาเป็นประธานเปิดการอบรม พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่าย เทศบาลเมืองปากช่อง เพื่อให้แกนนำและประชาชนที่สนใจ ได้มีความรู้เกี่ียวกับการใช้เครื่องมือและสามารถนำเทคนิคการพ่นหมอกควันไปใช้ให้เกิดประโยชน์และถูกวิธี