:: สำนัก งานเทศบาลเมืองปากช่อง ยินดีต้อนรับ:: :: คำขวัญอำเภอปากช่อง."อุทยานเขาใหญ่ ผลไม้พันธ์ดี มีลำตะคอง เมืองทองแหล่งท่องเที่ยว " ::

 

 

ขั้นตอนารขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
ขั้นตอนารขออนุญาตรื้อถอนอาคาร
ขั้นตอนการขออนุญาตดัดแปลงอาคาร
ขั้นตอนการขออนุญาตขุดดิน ถมดิน
ขั้นตอนการรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ
ขั้นตอนการรับขึ้นทะเบียนผู้พิการ
ขั้นตอนการรับขึ้นทะเบียนผู้ป่วยเอดส์
ขั้นตอนการยื่นคำร้องขอแจ้งการเกิด
ขั้นตอนการยื่นคำขอแจ้งการตาย
ขั้นตอนการยื่นคำขอแจ้งย้ายเข้า
ขั้นตอนการยื่นคำขอแจ้งย้ายออก
ขั้นตอนการยื่นคำร้องขอแจ้งย้ายปลายทางอัตโนมัติ
ขั้นตอนการยื่นคำร้องขอมีบัตรประจำตัว
ขั้นตอนการยื่นคำร้องขอมีบัตรใหม่
ขั้นตอนการยื่นคำร้องขอเปลี่ยนบัตรใหม่
ขั้นตอนการยื่นคำร้องขอเลขหมายประจำบ้าน
 

ประจำเดือน กันยายน ๒๕๕๘
อ่านจดหมายข่าวทั้งหมด

 

งานบริการ และเผยแพร่ข้อมูลวิชาการ เทศบาลเมืองปากช่อง
อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30130 
โทร.0-4431-2037-8    โทรสาร  0-4431-3040

มีข้อติชมติดต่อที่ E-mail ::
pakchongcity@pakchongcity.go.th