เทศบาลเมืองปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา : www.pakchongcity.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายกเทศมนตรี
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
  สภาพทั่วไป
  สภาพทางเศรษฐกิจ
  สภาพทางสังคม
  ด้านการบริการพื้นฐาน
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างองค์กร
สำนักงานเทศบาลเมืองปากช่อง
 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัดเทศบาล
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  กองวิชาการและแผนงาน
  กองช่างสุขาภิบาล
  กองสวัสดิการสังคม
 
แผนพัฒนา
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนยุทธศาสตร์ฯ
  การประเมินผลแผนพัฒนา
  แผนดำเนินการประจำปี
  แผนอัตรากำลัง
  แผนงานป้องกัน ฯ
เทศบัญญัติ
  เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
  เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานการประชุมผู้บริหาร
  รายงานการประชุมสภา
งานการคลัง
    ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
    รายงานการคลัง
    แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
    ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
    ผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง(สขร.)
    งานจัดเก็บรายได้
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ศูนย์ สป.สช ตำบล
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การบริหารงานบุคคล
ประมวลจริยธรรม
แผนผังและขั้นตอน
 
หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์
ศูนย์ไอซีทีตำบล
ข่าวรับสมัครงาน
คู่มือประชาชน
คลังความรู้ (KM)
ระบบสารสนเทศ
รวมกฏหมายท้องถิ่น
  กฏหมายหลัก
  กฏหมายองค์การบริหารส่วนตำบล
  กฏหมายเทศบาล
  กฏหมายการเลือกตั้ง
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
  องค์การบริหารส่วนจังหวัด
  องค์การบริหารส่วนตำบล
  เทศบาลตำบล
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
เช็คอีเมล์
สายตรงนายกเทศมนตรี
สายตรงปลัดเทศบาล
อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

ปาลิโอ (Palio) เขาใหญ่


[ ดูทั้งหมด ]

Ad Visitor Statistics
ออนไลน์ 1 คน
วันนี้ 8 คน
เมื่อวาน 20 คน
อาทิตย์นี้ 8 คน
เดือนนี้ 946 คน
ปีนี้ 1532 คน
ทั้งหมด 1532 คน
ตั้งแต่วันที่ : : (01-04-59)


  เดิน-วิ่งสมาธิวิสาขะพุทธบูชา ถือศีล 5 ลดละอบายมุข
       เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2559 เวลา 06.00 น. เทศบาลเมืองปากช่อง ร่วมกับ สมาคมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพปากช่อง จัดกิจกรรมเดิน-วิ่งสมาธิวิสาขะพุทธบูชา ถือศีล 5 ลดละอบายมุข โดยนายคมกฤษณ์ ลิ้มปัญญาเลิศ นายกเทศมนตร...
 
  เดิน-วิ่งสมาธิวิสาขะพุทธบูชา ถือศีล 5 ลดละอบายมุข
  กิจกรรม Pakchong Coffee Join ครั้งที่ 37
  การประชุมประชาคมเมือง
  โครงการคัดกรองตาต้อกระจกเทศบาลเมืองปากช่อง ประจำปี...
  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระงับเหตุเพลิงไหม้
  วันเทศบาลประจำปี 2559
  เทศบาลเมืองปากช่องร่วมกับกลุ่มจิตอาสารักษ์ลำตะคลอง...
  ประชุมการดูแลด้านสาธารณสุขแก่ผู้สูงอายุระยะยาว Lon...
  Clean Food Good Taste
  ลงพื้นที่ชุมชนประปา และชุมชนบ้านน้อยทุ่งสว่าง เพื่...
 
มหาสงกรานต์ @ถนนข้าวโพด ณ เมืองปากช่อง ปี 59
มหาสงกรานต์ @ถนนข้าวโพด ณ เมืองปากช่อง
เทศบาลเมืองปากช่องส่งนักปั่นร่วมกิจกรรมรณรงค์ต้านยาเสพติด

ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สถ.
ระบบ e-LAAS
โครงการเสริมสร้างงานเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
การพัฒนาระบบราชการ