เทศบาลเมืองปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา : www.pakchongcity.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายกเทศมนตรี
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
  สภาพทั่วไป
  สภาพทางเศรษฐกิจ
  สภาพทางสังคม
  ด้านการบริการพื้นฐาน
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างองค์กร
สำนักงานเทศบาลเมืองปากช่อง
 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัดเทศบาล
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  กองวิชาการและแผนงาน
  กองช่างสุขาภิบาล
  กองสวัสดิการสังคม
 
แผนพัฒนา
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนยุทธศาสตร์ฯ
  การประเมินผลแผนพัฒนา
  แผนดำเนินการประจำปี
  แผนอัตรากำลัง
  แผนงานป้องกัน ฯ
เทศบัญญัติ
  เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
  เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
  รายงานประจำปี
  รายงานการประชุมผู้บริหาร
  รายงานการประชุมสภา
งานการคลัง
    ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
    รายงานการคลัง
    แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
    ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
    ผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง(สขร.)
    งานจัดเก็บรายได้
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ศูนย์ สป.สช ตำบล
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การบริหารงานบุคคล
ประมวลจริยธรรม
แผนผังและขั้นตอน
 
หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์
ศูนย์ไอซีทีตำบล
ข่าวรับสมัครงาน
คู่มือประชาชน
คลังความรู้ (KM)
ระบบสารสนเทศ
คู่มือประชาชน
  สำนักปลัดเทศบาล
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  กองวิชาการและแผนงาน
  กองช่างสุขาภิบาล
  กองสวัสดิการสังคม
รวมกฏหมายท้องถิ่น
  กฏหมายหลัก
  กฏหมายองค์การบริหารส่วนตำบล
  กฏหมายเทศบาล
  กฏหมายการเลือกตั้ง
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
  องค์การบริหารส่วนจังหวัด
  องค์การบริหารส่วนตำบล
  เทศบาลตำบล
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
เช็คอีเมล์
สายตรงนายกเทศมนตรี
สายตรงปลัดเทศบาล
อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

ปาลิโอ (Palio) เขาใหญ่


[ ดูทั้งหมด ]

Ad Visitor Statistics
ออนไลน์ 1 คน
วันนี้ 24 คน
เมื่อวาน 26 คน
อาทิตย์นี้ 135 คน
เดือนนี้ 360 คน
ปีนี้ 2865 คน
ทั้งหมด 2865 คน
ตั้งแต่วันที่ : : (01-04-59)
  โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้ประกอบอาชีพเสี่ยงในเขตเทศบาลเมืองปากช่อง
       เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมสวนสาธารณะเขาแคน เทศบาลเมืองปากช่องได้จัดอบรมและตรวจสุขภาพโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้ประกอบอาชีพเสี่ยงในเขตเทศบาลเมืองปากช่อง โดยนายประภัทร์ โรจน...
 
  โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้ประกอบอาชีพเสี่ยงในเขตเทศบ...
  โครงการเฝ้าระวังป้องกันโรคเอดส์ เพศสัมพันธ์ การตั้...
  กิจกรรม 12 สิงหามหาราชินี เทศบาลเมืองปากช่อง
  ประชุมสภาเทศบาลเมืองปากช่อง
  ผลการตัดสินการประกวด ในโครงการประกวดภาพถ่ายในหัวข้...
  เทศบาลเมืองปากช่องรณรงค์การออกเสียงประชามติ 7 สิงห...
  ลอกท่อและตัดกิ่งไม้ในชุมชน
  โครงการศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองปากช่องใกล้บ...
  เทศบาลเมืองทุ่งตำเสาศึกษาดูงานศูนย์เด็กเล็ก โรงเรี...
  โครงการรณรงค์การควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประ...
 
มหาสงกรานต์ @ถนนข้าวโพด ณ เมืองปากช่อง ปี 59
มหาสงกรานต์ @ถนนข้าวโพด ณ เมืองปากช่อง
เทศบาลเมืองปากช่องส่งนักปั่นร่วมกิจกรรมรณรงค์ต้านยาเสพติด

ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สถ.
ระบบ e-LAAS
โครงการเสริมสร้างงานเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
การพัฒนาระบบราชการ