:: สำนัก งานเทศบาลเมืองปากช่อง ยินดีต้อนรับ:: :: คำขวัญอำเภอปากช่อง."อุทยานเขาใหญ่ ผลไม้พันธ์ดี มีลำตะคอง เมืองทองแหล่งท่องเที่ยว " ::

 

 

 

กันยายน ๒๕๕๘

๑๖๙๓๗ คน

๑๘๖๒๑ คน

๓๕๕๕๘ คน

ขั้นตอนารขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
ขั้นตอนารขออนุญาตรื้อถอนอาคาร
ขั้นตอนการขออนุญาตดัดแปลงอาคาร
ขั้นตอนการขออนุญาตขุดดิน ถมดิน
ขั้นตอนการรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ
ขั้นตอนการรับขึ้นทะเบียนผู้พิการ
ขั้นตอนการรับขึ้นทะเบียนผู้ป่วยเอดส์
ขั้นตอนการยื่นคำร้องขอแจ้งการเกิด
ขั้นตอนการยื่นคำขอแจ้งการตาย
ขั้นตอนการยื่นคำขอแจ้งย้ายเข้า
ขั้นตอนการยื่นคำขอแจ้งย้ายออก
ขั้นตอนการยื่นคำร้องขอแจ้งย้ายปลายทางอัตโนมัติ
ขั้นตอนการยื่นคำร้องขอมีบัตรประจำตัว
ขั้นตอนการยื่นคำร้องขอมีบัตรใหม่
ขั้นตอนการยื่นคำร้องขอเปลี่ยนบัตรใหม่
ขั้นตอนการยื่นคำร้องขอเลขหมายประจำบ้าน
 

ประจำเดือน กันยายน ๒๕๕๘
อ่านจดหมายข่าวทั้งหมด

งานบริการ และเผยแพร่ข้อมูลวิชาการ เทศบาลเมืองปากช่อง
อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30130 
โทร.0-4431-2037-8    โทรสาร  0-4431-3040

มีข้อติชมติดต่อที่ E-mail ::
pakchongcity@pakchongcity.go.th

สถิติผู้ชมเว็บไซต์
counter
Start 1 Oct 2015